Jump to content
 • Belangenvertegenwoordiging


  TheVapingRaven
   Share

  Persoonlijk en algemeen belang

   

  Een belang is iets wat voor jou persoonlijk belangrijk, voordelig of nuttig is. Het kan iets zijn dat je raakt of onderdeel is van jouw persoonlijke interesses. Belangen zijn dan ook voor iedereen verschillend. De een heeft belang bij goed openbaar vervoer, terwijl de ander belang heeft bij meer snelwegen. 

   

  Naast dit persoonlijke belang kan er ook sprake zijn van een algemeen belang, hiervan is sprake als het voor een grote groep, nuttig, gewenst of nodig is. In de randstad heeft de bevolking bijvoorbeeld baat bij minder uitstoot van fijnstof door autogebruik. 

   

  Uit deze voorbeelden van persoonlijk en algemeen belang zie je dat belangen kunnen botsen of zelfs tegenstrijdig kunnen zijn. Zo kan een individu baat hebben bij uitbreiding van het wegennet terwijl het algemeen belang hier haaks op staat.

   

  Belangenvertegenwoordiging

   

  Als persoon, groep, bedrijf of overheid heb je er voordeel van als er goed voor jouw belangen wordt gezorgd, ze goed worden vertegenwoordigd. Er zijn dan ook veel belangenorganisaties, voorbeelden zijn de vakbonden, consumentenorganisaties en patientenverenigingen. Maar ook de ANWB is een belangenorganisatie.

   

  Een effectieve belangenvertegenwoordiging zorgt dat zijn belangen behartigd worden door hierover te communiceren, on- en offline, acties en evenementen te organiseren, een relevant netwerk op te bouwen en hierin actief lobby te voeren. Naast de zichtbare werkzaamheden is belangenvertegenwoordiging vaak een zaak van 'een lange adem' en veel onzichtbaar werk achter de schermen.

   

  Dampen en belangenvertegenwoordiging

   

  Ook bij het dampen spelen meerdere belangen, onderstaand een beknopt en zeker niet volledig overzicht van deze belangen.

   

  Dampers hebben belang bij goede objectieve informatie en toegang tot dampapparatuur en dampvloeistoffen tegen redelijke prijzen zonder allerlei restricties vanwege wet- en regelgeving.

   

  De leveranciers en verkopers van dampapparatuur hebben belang bij een trouwe, groeiende klantenkring, voldoende omzet en voor de bedrijfsvoering relevante regelgeving.

   

  De tabaksindustrie heeft eveneens belang bij een groeiende klantenkring, veel rokers.

   

  De pharmaceutische industrie heeft baat bij het bestaan van ziekten waarvoor zij geneesmiddelen ontwikkelen en leveren, ook voor de 'rokersziekten'.  

   

  De overheid heeft belang bij tevreden burgers, maar ook bij voldoende inkomsten uit bijv. accijns.

   

  Veel van deze belangen zijn tegenstrijdig en voor al deze belangen zijn verschillende belangenbehartigers actief. 

   

  Om de belangen van dampers te vertegenwoordigen zijn er zowel nationaal als internationaal verschillende belangenorganisaties actief. Van al deze kleine en grotere organisaties hebben Acvoda, het Damperscollectief en de elektrische sigarettenbond een eigen topic op dampforum.nu.

  • Like 9
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...